Dostawa i transport

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w Ofercie.
 2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. W przypadku gdy Klient nie odbiera Produktu w uzgodnionym w Umowie Sprzedaży terminie, Sprzedawca może wezwać Klienta do odbioru Produktu, wyznaczając mu odpowiedni dodatkowy termin na jego odebranie, z zastrzeżeniem, że po upływie tego terminu jest uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowywanie rzeczy, wliczając poniesione koszty magazynowania.
 3. Klient wskazuje jedynie preferowany sposób dostawy w Zamówieniu składanym w Sklepie Internetowym. Sprzedawca, przedstawiając Ofertę Klientowi, może zaproponować inny sposób dostawy niż wybrany przez Klienta, jeśli sposób dostawy wybrany przez Klienta w danej sytuacji jest niemożliwy do zrealizowania lub z innych przyczyn niedostępny.
 4. Sprzedawca udostępnia domyślnie Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. Wysyłka spedycją (paczka)
  2. Przesyłka pocztowa
  3. Wysyłka spedycją (paleta)
  4. Odbiór Produktu przez Klienta (transport własny Klienta) dostępny pod adresem oraz w terminie wskazanym Klientowi w Ofercie - po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości odbioru osobistego ze Sprzedawcą.
  5. Transport własny Sprzedawcy.
 5. Termin dostawy Produktu do Klienta/termin gotowości Produktu do odbioru, jest każdorazowo podawany Klientowi przez Sprzedawcę w Ofercie. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym albo płatności odroczonej "Kup z Twisto" - od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę lub spółkę Twisto Polska Sp. z o.o. o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.